Hjälp » System Nexa » Mottagare

Justera lägsta dimmernivå på WMR-252

Vi rekommenderar att du använder samma fabrikat för alla lampor som används samtidigt för optimal prestanda.

Varje LED eller dimbar lågenergilampa kan ha sin egen elektronik och kan på så vis dimras till olika nivåer, framför allt kan den lägsta dimrade nivån variera från lampa till lampa. För att anpassa dimringsnivån till just din lampa kan det vara lämpligt att följa följande steg.

Inställning för LED

  1. Tänd din lampa med fjärrkontrollen.
  2. Tryck till 2 gånger i snabb följd på mottagarens inlärningsknapp. Dioden blinka snabbt och mottagaren är i programmeringsläge.
  3. Tryck på ON-knappen 1 gång så går lampan direkt till en ny lägsta nivå, vid nästa tryck på ON-knappen går mottagaren till en ännu högre dimmer nivå. Detta kan upprepas 3 gånger till man hittat den optimala lägsta dimmernivån. Det man vill uppnå är en så låg nivå som möjligt men utan att lampan helt släcks eller flimrar. Skulle lampan flimra vid en mycket låg dimmernivå trycker du bara på OFF så vänder dimmer nivån upp till nästa nivå. (Totalt finns det 4 olika nivåer)
  4. När du är nöjd med lägsta dimmernivå trycker du 2 gånger i snabb följd på inlärningsknappen för att spara inställningen. Dioden slutar att blinka.

Inställning för Lågenergilampor

  1. Tänd din lampa med fjärrkontrollen.
  2. Tryck till 3 gånger i snabb följd på mottagarens inlärningsknapp. Dioden blinka snabbt och mottagaren är i programmeringsläge.
  3. Tryck på ON-knappen 1 gång så går lampan upp till maximal ljusstyra och sedan till en ny lägsta nivå, vid nästa tryck på ON-knappen går mottagaren till en ännu högre dimmer nivå. Detta kan upprepas 3 gånger till man hittat den optimala lägsta dimmernivån. Det man vill uppnå är en så låg nivå som möjligt men utan att lampan helt släcks eller flimrar. Skulle lampan flimra vid en mycket låg dimmernivå trycker du bara på OFF så vänder dimmer nivån upp till nästa nivå. (Totalt finns det 4 olika nivåer)
  4. När du är nöjd med lägsta dimmernivå trycker du 3 gånger i snabb följd på inlärningsknappen för att spara inställningen. Dioden slutar att blinka.

Produkter i artikeln

WMR-252

Senaste visade artiklar

Lär upp en mottagare med en sändare
Jag har köpt en ny Nexa Bridge, hur gör jag?
Återaktiveringsvärde
Korrigera positionen
Mina LED-lampor blinkar i avstängt läge med WMR-252

Relaterade artiklar

Lär upp en mottagare med en sändare
Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?
Skillnad på WMR-250 och WMR-252
Går det att koppla WMR-1000 med endast två kablar?
Mina LED-lampor blinkar i avstängt läge med WMR-252
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.