Hjälp » Nexa Bridge » Schemaläggningar

Lägg till en schemaläggning

För att schemalägga gör man följande:

  1. Navigera till Scheman.
  2. Tryck på de tre punkterna i högra hörnet och välj sedan Skapa schemaläggning.
  3. Välj om du vill ha en schemaläggning vid specifik tid eller vid soluppgång/nedgång
  4. Skriv nu in ett namn och välj de dagarna du vill att schemaläggningen skall köras på.
  5. För att lägga till exempelvis enheter som skall tändas trycker du på Lägg till kommandon och sedan Kontrollera en enhet.
  6. Välj enheterna och tryck på Spara.
  7. I listan Kommandona kan du nu sätta den status på enheterna som skall aktiveras när schemaläggningen körs.
  8. Tryck på Spara i högra hörnet.

Senaste visade artiklar

Exkludera en enhet som varit inkluderad i en annan controller
Färg & ikon
Våra produkter med lithium-batterier
Lägg till en enhet
Vilka typer av enheter har Nexa Bridge stöd för?

Relaterade artiklar

Vad är en schemaläggning?
Min schemaläggning körs inte
Pausa en schemaläggning
Radera en schemaläggning
Jag vill släcka enheter i en schemaläggning
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.