Just nu kan det förekomma störningar på följande tjänster. Vi är medvetna om problemen och jobbar med att lösa dem.

Nexa Bridge

Här finner du alla frågor och svar som rör Nexa Bridge, Nexa Bridge+ med tillhörande funktioner, applikationer samt webbgränssnitt. Om du saknar något svar kan du skicka in ett supportärende till oss.
Vad är en automation?
Hur en automation är uppbyggd
Villkorsgrupp
Genvägar till en automation
Villkor
Återaktiveringsvärde
Vad händer om jag raderar en enhet som finns i en automation?
Fördröjning
Inaktivera eller pausa en automation