Just nu kan det förekomma störningar på följande tjänster. Vi är medvetna om problemen och jobbar med att lösa dem.

Nexa Bridge

Här finner du alla frågor och svar som rör Nexa Bridge, Nexa Bridge+ med tillhörande funktioner, applikationer samt webbgränssnitt. Om du saknar något svar kan du skicka in ett supportärende till oss.
De tre punkterna
Byta mellan flera kopplade Bridgar
Korrigera positionen
Vad gör aktivitetsloggen?
3D Touch
Favoriter
Skiftet mellan sommartid och vintertid