Just nu kan det förekomma störningar på följande tjänster. Vi är medvetna om problemen och jobbar med att lösa dem.

Nexa Bridge

Här finner du alla frågor och svar som rör Nexa Bridge, Nexa Bridge+ med tillhörande funktioner, applikationer samt webbgränssnitt. Om du saknar något svar kan du skicka in ett supportärende till oss.
Vad är en schemaläggning?
Min schemaläggning körs inte
Jag vill släcka enheter i en schemaläggning
Lägg till en schemaläggning
Pausa en schemaläggning
Radera en schemaläggning