Just nu kan det förekomma störningar på följande tjänster. Vi är medvetna om problemen och jobbar med att lösa dem.

Nexa Bridge

Här finner du alla frågor och svar som rör Nexa Bridge, Nexa Bridge+ med tillhörande funktioner, applikationer samt webbgränssnitt. Om du saknar något svar kan du skicka in ett supportärende till oss.
Kompatibla Z-Wave enheter
AD-146 hoppar tillbaka till föregående dimmervärde
Vilka typer av enheter har Nexa Bridge stöd för?
Jag kan inte inkludera en Z-Wave enhet
Jag kan inte exkludera en Z-Wave enhet
Exkludera en enhet som varit inkluderad i en annan controller
Hur återställer jag en Z-Wave enhet?
Låg batterinivå på en Z-Wave enhet
Enheten identifieras inte korrekt