Hjälp » Nexa Bridge » Schemaläggningar

Jag vill släcka enheter i en schemaläggning

När du skall släcka en enhet i en schemaläggning skall switchen bredvid enheten (den blåa) vara AV, detta finner du under kommandon i själva schemaläggningen.

Produkter i artikeln

Nexa Bridge, Nexa Bridge+

Senaste visade artiklar

Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?
Min schemaläggning körs inte
Vilka laster är resistiva/induktiva?
Kompabilitet mellan olika mottagare/sändare
AD-146 hoppar tillbaka till föregående dimmervärde

Relaterade artiklar

Vad är en schemaläggning?
Min schemaläggning körs inte
Lägg till en schemaläggning
Pausa en schemaläggning
Radera en schemaläggning
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.