Hjälp » Fire & Safety » Brandsläckare

Diverse säkerhetstips

Tyvärr inträffar tusentals tillbud varje år i våra Svenska hem & hushåll. På ett förhållandevis enkelt sätt kan man både förebygga och skydda sig och sin egendom. Samtliga ”boendeformer” borde vara utrustade med Brandvarnare & Släckredskap av någon form – något är bättre än inget!

Några goda tips för ett säkrare liv

 • Placera minst en brandvarnare per 40 m2 samt på varje våningsplan
 • Testa brandvarnarna minst 1 ggr/månad
 • Byt batteri en gång om året, exempelvis vid första advent.
 • En 6kg pulversläckare på varje våningsplan
 • Lär dig och familjen att hantera en brandsläckare
 • Kontrollera regelbundet att släckaren är utan skador och att mätaren står på grönt
 • Undvik att lämna köket under matlagning – Torrkokning på spis är en av dom vanligaste orsakerna till brand.
 • Håll spisfläktar, ungnen ren från fett
 • Vid fettbrand är det lämpligt att kväva elden med exempelvis en brandfilt. Försök ALDRIG släcka en fett eller oljebrand med vatten!
 • Lämna aldrig ljus utan uppsikt
 • Placera aldrig ljus i brännbara ljusstakar
 • Förvara brändbara redskap utom räckhåll för barn

Som vanligt vid nödsituation: ring 112. Läs mer hos Brandskyddsföreningen.

Senaste visade artiklar

Lär upp en mottagare med en sändare
Vad kostar frakten?
Våra produkter med lithium-batterier
Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?
Behöver Nexa Bridge en aktiv internetanslutning?

Relaterade artiklar

Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.