Hjälp » Nexa Bridge » Guider

Tänd enheter vid rörelse

Nedan är en guide på hur du kan tända, släcka eller exempelvis skicka notiser när rörelse detekteras av en rörelsevakt. Antingen Z-Wave eller NEXA. Följ även nedanstående guide om du vill skicka en notis när en magnetkontakt öppnas eller liknande, byt då ut Rörelsedetektorer på steg 4 mot Magnetkontakter.

  1. Börja med att navigera till Mer och sedan Automationer och tryck på +.
  2. Döp din automation till något passande.
  3. Under Händelse trycker du på Lägg till händelse...
  4. Tryck sedan på Rörelsedetektorer, välj rörelsedetektorn och sedan detekterar rörelse eller detekterar inte rörelse. Tryck på Klar i högra hörnet.
  5. Under Kommandon skall du nu välja vad som ska hända. Tryck på Lägg till kommandon och sedan Kontrollera en enhet och välj enheterna. Tryck på Spara.
  6. Vill du skicka en notis så väljer du Skicka notis istället för Kontrollera en enhet.
  7. Sätt statusen på enheten i listan under Kommandon.

Klart! Enheterna kommer nu att ändra status beroende på den händelsen du valde.

Produkter i artikeln

LMDT-810, SP103, LMDT-609

Senaste visade artiklar

Lamporna tänds och släcks efter gammalt mönster
Diverse säkerhetstips
Lär upp en mottagare med en sändare
Vad kostar frakten?
Våra produkter med lithium-batterier

Relaterade artiklar

Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.