Hjälp » Fire & Safety » Brandvarnare

Varför larmar min brandvarnare utan orsak?

Förutom rökpartiklar så kan även en optisk brandvarnaren reagera på andra typer av partiklar som t.ex. damm, pollen, os, vattenånga, slipdamm osv.

Om brandvarnaren är placerad på en plats där damm lätt kan blåsa upp eller en plats med mycket drag kan den ge falsklarm.

Hur du undviker falsklarm:

  • Om brandvarnaren är dammig, rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.
  • Om brandvarnaren är placerad för nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad i luftdrag, exempelvis nära ett fönster, dörr, luftventil eller utblås från en luftvärmepump, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad nära vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad nära spisen i ett kök, kan matos och fettpartiklar utlösa falsklarm, välj en ny placering. Min brandvarnaren larmar utan anledning på natten eller när bostaden är tom.

Senaste visade artiklar

Favoritmarkera ett scenario
Jag kommer inte åt min Nexa Bridge utanför mitt WiFi-nätverk (lokala nätverk)
Lamporna tänds och släcks efter gammalt mönster
Vad är scenarion?
Vad gör den lilla knappen på NBA-001?

Relaterade artiklar

Piper alla brandvarnarna om en har låg batteri?
Placering & skötsel
Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?
Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?
Hur vet man vilket batteri som piper för lågt batteri
Var denna artikeln hjälpfull?
Om detta ändå inte hjälpte dig kan du kontakta oss.